Přeskočit na hlavní obsah

V čem podnikáme

Peníze získané prodejem Durange BlockShare, nám umožňují průběžně rozšiřovat portfolio podniků, do kterých vložíme peníze. Pomáhá tomu i část zisku, kterou pravidelně reinvestujeme do nových projektů.

BlockShare

Co je to Durange BlockShare?

Durange BlockShare (DBS) je digitální aktivum, které dává klientům možnost stát se součástí sdíleného podnikání. Jeho koupí získají podíl na zisku Durange. A Durange získá prostředky k rozšíření portfolia firem, ze kterých jejím klientům plyne zisk.

Zaměřujeme se primárně na následující oblasti

Obnovitelné zdroje energie

Právě v nich je budoucnost energetického průmyslu. Zaručují tak dlouhodobou a velice zajímavou návratnost vložených prostředků.

Ukládání energie

S obnovitelnými zdroji energie souvisí i rostoucí nároky na její ukládání. Proto peníze směřujeme také do projektů, které tuto problematiku řeší.

Těžba a zpracování surovin

Elektromobilita přenesla pozornost na využití lithia a kobaltu. Hledáme projekty, které se jejich získávání věnují. Myslíme ale i na tradiční zdroje.

Blockchainové technologie a internet věcí

Moderní chytré technologie získávají na trhu stále větší místo. A není pochyb, že tento trend bude dál pokračovat. Proto směřujeme své peníze i tímto směrem.

Podpora vědy a výzkumu a filantropie

Věda a výzkum posouvají možnosti moderních technologií rychle dopředu. Proto se podílíme na projektech, které mají největší potenciál. A myslíme i na ty, kteří peníze potřebují nejvíc.

Ekologie a kvalita životního prostředí

Věříme, že projekty zaměřené tímto směrem jsou potřebnější než dřív a mají před sebou velkou budoucnost. Smysluplným projektům se proto snažíme pomáhat.

Nebráníme se ani jiným zajímavým oblastem. Vždy ale platí, že veškeré projekty, do kterých investujeme, sledujeme dlouhodobě. Pečlivě si ověřujeme jejich smysl, životaschopnost i potenciál. Peníze pak vkládáme jen do těch nejzajímavějších.

Touto diverzifikací navíc snižujeme riziko. I kdyby některý z projektů v daném roce nevydělával, další ztrátu nahradí a přinesou zisk. Znamená to, že čím širší portfolio je, tím účinněji se zisky zhodnotí. Navíc to není jediný způsob, jak zajišťujeme bezpečí vložených prostředků.

Bezpečnost na prvním místě

Ochrana klientů je pro nás zásadní. Veškeré transakce s Durange BlockShare jsou proto trojnásobně zabezpečené.

Veškeré transakce probíhají v BlockChainu Ethereum

Znamená to, že každá transakce musí být před uskutečněním potvrzená. Mají to na starost bloky vytvořené miliony těžařů. Výrazně tak klesá riziko ztráty dat v případě hackerského útoku.

Prodej DBS je možný pouze přes společnost Durange

I když chce klient své DBS prodat další osobě, převede je nejprve do centrální pokladny Durange a odtud je pošleme novému vlastníkovi. Durange tak má kontrolu nad všemi transakcemi.

Veškeré transakce s DBS jsou smluvně podložené

Jak nákup DBS, tak jejich převod od klienta na další osobu. Díky tomu vždy dokážeme dohledat skutečného vlastníka DBS. A tomu také posíláme Shiriki, dokud se smlouva nezmění.

BlockChain

Co je to BlockChain?

Blockchain se dá zjednodušeně popsat jako internetová účetní kniha, která je sdílená mezi uživateli místo toho, aby byla jen u jednoho poskytovatele. Kromě toho, že v ní jsou zaznamenané jednotlivé transakce, je také velmi bezpečná. Obsahuje pouze potvrzené transakce, což snižuje riziko zneužití vložených prostředků. Oproti klasickým způsobům také výrazně zrychluje a zlevňuje komunikaci i další související procesy.

Tato opatření zaručují, že nehrozí jakékoliv zneužití klientových Durange BlockShare. I když přijde o svou Ethereum peněženku, Durange má přehled o tom, kolik DBS vlastnil, a znovu mu je převede.

Pokud se navíc někdo dostane k DBS způsobem, který je v rozporu s podmínkami Durange, dokážeme to spolehlivě odhalit. Z takto získaných DBS taková osoba nedostane žádné Shiriki ani je nemůže prodat dál.