Přeskočit na hlavní obsah

Vyděláváme a rosteme díky sdílenému podnikání

Sdílení je nejefektivnější způsob, jak s minimem prostředků získat maximální výhody. A platí to i o sdíleném podnikání. Právě proto ho využíváme v Durange. Pomáhá nám společně vydělávat tam, kde je to pro jednotlivce nemožné.

Jak funguje sdílené podnikání?

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Durange nejprve vytipuje a pečlivě prověří firmu, do které plánuje vstoupit.

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Následně koupí podíl v této společnosti nebo její akcie.

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Podílí se tak na jejím podnikání a na oplátku získá podíl na zisku.

Zisk poté rozdělí mezi své klienty – držitele Durange BlockShare.
Klienti Durange se tak podílí na podnikání dalších společností.  Proto sdílené podnikání.

Co je Durange BlockShare?

Durange BlockShare (DBS) je inovativní digitální aktivum. Zjednodušeně se dá říct, že funguje jako „virtuální akcie”. Získáním práva držby Durange BlockShare tedy klient získá podíl na zisku Durange. Velikost podílu závisí jen na tom, kolik DBS vlastní. 

Oproti jiným aktivům nabízí Durange BlockShare 3 výrazné výhody

Jeho hodnota průběžně stoupá

Část zisku každoročně reinvestujeme do nových projektů a o investovanou část navyšujeme hodnotu DBS.

Je naprosto bezpečný

Důkladné analýzy a propracovaná bezpečnostní opatření poskytují několikanásobnou ochranu proti zneužití. Ani při krádeži klient o své DBS nepřijde.

Poskytuje trvalý pasivní příjem

Klient každý rok dostává podíl na zisku – Shiriki. DBS navíc může komukoliv odkázat. O peníze nepřijde ani v nejnáročnějších životních situacích.

Shiriki

Co je Shiriki?

Označuje podíl klienta na zisku Durange. Zjednodušeně řečeno je to určitá „dividenda”, kterou každý rok vyplácíme držitelům Durange BlockShare. Její hodnotu počítáme vždy v eurech. Stejně jako cenu DBS.

Předpokládaný vývoj Shiriki

Jak vše probíhá

V současnosti držíme podíl v řadě firem z oblasti energetiky a informačních technologií. Svůj podíl z jejich zisku po zdanění a očištění od nákladů každoročně rozdělujeme mezi držitele Durange BlockShare. Zároveň jasně danou část zisku reinvestujeme. Díky tomu a díky prodeji Durange BlockShare rozšiřujeme portfolio firem, ve kterých držíme podíl. Můžeme tak účinněji zvyšovat zisk a portfolio je lépe diverzifikované.

Jak vše funguje z pohledu klienta?

Jednou ze zásad Durange je rychlost a jednoduchost. A platí to i z pohledu klienta. Proto ho čeká pouze 5 kroků.

1.

Prostřednictvím obchodního týmu Prometteus si vybere vhodný balíček Durange BlockShare (jednotlivé balíčky se liší podle počtu DBS) a podepíše smlouvu.

2.

Zřídí si Ethereum peněženku, do které mu poté DBS pošleme (klientovi s tím případně rádi pomohou pracovníci zákaznické podpory).

3.

Zaplatí vybraný balíček a dostane objednaný počet DBS do své Ethereum peněženky.

4.

Po skončení fiskálního roku Durange (vždy k 30. 4.) spočítáme zisk a pošleme klientovi jeho podíl – Shiriki.

5.

Pokud se později rozhodne DBS prodat, pomocí portálu na stránkách www.durange.eu je nabídne přímo firmě Durange nebo jinému zájemci (nejdříve ale po 18 měsících od zakoupení).

Jak se Shiriki počítá?

  • Vezmeme celkový zisk, odečteme provozní náklady a výsledný zisk zdaníme.
  • Poté spočítáme 60 % této částky a vložíme ji do Shiriki poolu.
  • Výsledek vydělíme počtem všech držených Durange BlockShare. Získáme tak Shiriki připadající na každý DBS.
  • Tuto částku pak vynásobíme počtem DBS, které daný klient drží, a výslednou částku mu pošleme na jeho účet.
  • U DBS, které má klient kratší dobu než rok, spočítáme poměrnou částku podle počtu úplných měsíců.

Jak se zisk rozděluje?

60 %

zisku z každého DBS vyplatíme klientovi jako Shiriki. Celková vyplacená částka závisí na tom, kolik DBS klient v daném fiskálním roce držel.

35 %

zisku připadajícího na každý DBS reinvestujeme. Reinvestovaná částka zároveň navýší hodnotu DBS a pomůže s jejich dalším zhodnocením.

5 %

vložíme do start-upů a na podporu vědy. Také tyto peníze tedy slouží k diverzifikaci portfolia a v dlouhodobém horizontu vedou k dalšímu zisku.